Admin 개발 편하게 하려면

쓸만한 무료 어드민 툴종류

어드민 프레임워크

  • Vaadin
    • https://vaadin.com/
  • CUBA Platform – vaadin에 의존성 있는듯
    • https://www.cuba-platform.com/
    • https://github.com/cuba-platform/cuba

프레임웤 내부지원

  • RubyOnRails – ActiveAdmin
  • django – admin

템플릿

react template도 많고 등등..

교훈

관리자 사이트를 리엑트로 만들지 말라

– 소크라테스 AI

디자인도 하지말고